Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών στους ΟΤΑΕπεκτείνεται το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και στο επικουρικό ταμείο για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).Στο πλαίσιο αυτό ερμηνευτική εγκύκλιο για τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον νέο ασφαλιστικό νόμο (αρ.66, ν.3863/2010) έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Με τη ρύθμιση, που ισχύει από 15-7-2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ), το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ, που συμπλήρωνε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο (άρθ.4 του ν. 3660/2008), δικαιούται σύνταξη υπό καθεστώς Β.Α.Ε και στον φορέα επικουρικής ασφάλισής (Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων "ΤΑΔΚΥ" του ΤΕΑΔΥ).Η ρύθμιση αφορά το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ, που απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εργασίες που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3660/2008, (συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων κ.ά.).Στους εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον φορέα επικουρικής ασφάλισής ταυτόχρονα με τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, με τις ίδιες ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα.Προϋπόθεση για την συνταξιοδότηση είναι η αναγνώριση και εξαγορά του ελάχιστου αριθμού ετών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που απαιτούνται κάθε φορά από το Δημόσιο.Η αναγνώριση και εξαγορά πραγματοποιείται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του ποσοστού εισφοράς 2% επί του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για την κύρια σύνταξη.Η εξόφληση του ποσού, μπορεί να γίνει, είτε εφάπαξ, με έκπτωση 15%, είτε σε εξήντα (60) μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, το οποίο παρακρατείται κατά μήνα από τη σύνταξη του συνταξιούχου.Η πρόσθετη ειδική εισφορά του 2% επιμερίζεται κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισμένο επί του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για την κύρια σύνταξη, δηλαδή του βασικού μισθού και του επιδόματος ειδικής απασχόλησης.Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης, μπορεί να συμπληρωθεί και με χρόνο που πραγματοποιήθηκε σε άλλο επικουρικό φορέα σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.Για το προσωπικό που έχει προσληφθεί ή διορισθεί ή μονιμοποιηθεί στις ανωτέρω ειδικότητες μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διάταξης (15-7-2010), προβλέπεται η υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναδρομικά, ύστερα από αίτησή, με την καταβολή της πρόσθετης ειδικής εισφοράς, που γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο.Παρέχεται επίσης δικαίωμα συνταξιοδότησης από το Επικουρικό Ταμείο, με τις ίδιες προϋποθέσεις, και στους εργαζόμενους οι οποίοι μέχρι την 15-7-2010 είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του 3660/2008.

Αναρτήθηκε από epirusgate

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...