Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Τροπολογία Αυγενάκη για την παραχώρηση κτιρίων που χρησιμοποιούσαν οι δασικές υπηρεσίες προς τους ΟΤΑ


Τροπολογία κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», που συζητείται σήμερα... στην Ολομέλεια της Βουλής, με την οποία ρυθμίζονται θέματα παραχωρήσεων προς τους ΟΤΑ ή άλλα φυσικά πρόσωπα των κτιρίων, εγκαταστάσεων και υποδομών, όπως δασικά κτίρια, δασοφυλακεία, πυροφυλάκεια, φυτώρια, εργοστάσια ξυλείας κτλ, που χρησιμοποιούσαν οι δασικές υπηρεσίες και πλέον δεν είναι απαραίτητα σε αυτές. Μάλιστα, στην τροπολογία προσδιορίζεται και ο τρόπος παραχώρησης, καθώς γίνεται με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών, με την οποία καθορίζεται το τίμημα, ο σκοπός της παραχώρησης καθώς και όροι, η μη εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση αυτής.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας:

«Μετά το άρθρο 237 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται άρθρο 237Α, που έχει ως εξής:

«Άρθρο 237Α

Παραχωρήσεις ακινήτων

1. «Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές, ιδίως Δασικά κτίρια, Δασοφυλάκεια, Πυροφυλάκεια, Αποθήκες, Υδατοδεξαμενές, Φυτώρια, Εργοστάσια Ξυλείας, Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί, ορειβατικά καταλύματα, ξύλινα λυόμενα οικήματα κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων που αποτελούσαν περιουσία των καταργηθέντων με το άρθρο 36 του ν. 2218/1994 ταμείων γεωργίας κτηνοτροφίας και δασών των νομών και μη μεταγραφέντων κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του παραπάνω νόμου, που χρησιμοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες, ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση τα μισθωμένα από αυτό κτίρια, και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Τα παραπάνω ακίνητα καθώς και τα κτίρια και γενικά οι υποδομές που ανεγέρθηκαν εντός δασών, δασικών εκτάσεων και χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, και παραδόθηκαν στις δασικές υπηρεσίες λόγω εκπλήρωσης του σκοπού της επέμβασης, αν δεν είναι αναγκαία στις Δασικές Υπηρεσίες που τα χρησιμοποιούν :

α) επιτρέπεται να παραχωρούνται, κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, δωρεάν προς το Δημόσιο ή προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή κατόπιν ανταλλάγματος, σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκπληρούν κοινωφελή ή μη σκοπό. Η διαχείριση των παραχωρούμενων ακινήτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περί των χρήσεων γης και των όρων δόμησης κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, εάν είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης.

β) Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

γ) Στη σχετική απόφαση καθορίζεται το τίμημα, ο σκοπός της παραχώρησης και μπορεί να τίθενται όροι, η μη εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση αυτής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...