Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

6.000 ευρώ ο Περιφερειάρχης και από 4.500 οι Αντιπεριφερειάρχες!

Και επί πλέον, οδοιπορικά, τηλεφωνικές ατέλειες, κ.α.
Μισθό… βουλευτή θυμίζει το μηνιάτικο του κάθε Περιφερειάρχη, όπως θεσμοθετείται με τον «Καλλικράτη»! Έτσι, κάθε νέος Περιφερειάρχης θα παίρνει στο εξής 6.000 ευρώ το μήνα, ενώ αρκετά… ανεβασμένοι, 4.500 ευρώ, είναι και οι μισθοί των Αντιπεριφερειαρχών και του Προέδρου του Περιφ. Συμβουλίου.Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο του «Καλλικράτη» και κόντρα στις περικοπές του Δ.Ν.Τ., οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας η οποία καταβάλλεται από την Περιφέρεια.Η αντιμισθία του Περιφερειάρχη είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα επιδόματα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.Στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Πρόεδρο Περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη (4.500 ευρώ μηνιαίως).

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παράλληλα, εκτός από τους παραπάνω μισθούς ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχουν να λαμβάνουν και άλλες χρηματικές παροχές, όπως έξοδα παράστασης, οδοιπορικά, τηλεφωνικές ατέλειες κ.α.Ο μισθός τους εντάσσεται στην ενιαία φορολογική κλίμακα, με εφορία που φτάνει στο 40%, ενώ απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιονδήποτε άλλο μισθό δημοσίου ή σύνταξη.

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Σε ότι αφορά τους Δήμους, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον Δήμο. Η αντιμισθία σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των Δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των πιο πάνω αποδοχών και των δημάρχων Δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω αποδοχών.Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% του μισθού που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτού.Τέλος, να σημειωθεί, ότι οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Αυτοί επιλέγουν τις απολαβές που παίρνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν και στους δύο φορείς.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...