Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για δημόσιες συμβάσεις έργων τοπικής αυτοδιοίκησης

Στους νέους «καλλικρατικούς» δήμους, τις αιρετές περιφέρειες, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους υπόλοιπους νέους φορείς μεταφέρονται, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών, Γιώργου Ντόλιου, οι δημόσιες συμβάσεις έργων, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες των δήμων που συνενώθηκαν, των νομαρχιών που καταργήθηκαν, των κρατικών περιφερειών και των νομικών προσώπων τους.
 
Όπως υπενθυμίζεται εξάλλου με την εγκύκλιο, με το Ν.3852/2010 θεσπίστηκε υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος νομιμότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ άνω των 100.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ, ο οποίος διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Επίσης, συμβάσεις άνω των 500.000 ευρώ ο έλεγχος διενεργείται από το καθ' ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...