Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Οι 9 Αντιδήμαρχοι του νέου Δήμου Αγρινίου και οι αρμοδιότητες τους

Σκληρή δουλειά και ολοκληρωτική αφοσίωση στο δημοτικό έργο με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Δημοτών αλλά και την προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν το Δήμο Αγρινίου, ζήτησε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός, ανακοινώνοντας τους Αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε αυτούς. 

Η εξυπηρέτηση του πολίτη και η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου είναι οι βασικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις, τις οποίες θα υπηρετήσουμε με ευλάβεια, είπε ο Δήμαρχος Αγρινίου.

Αναφερόμενος στην επιλογή των Αντιδημάρχων, ο κ. Μοσχολιός επισήμανε, ότι έγινε με μοναδικό κριτήριο το συνδυασμό της εμπειρίας με την ανανέωση, ώστε να παραχθεί δημιουργικό έργο.

Όλα τα στελέχη της παράταξης είναι άξια και θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων που θα συγκροτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα προταθούν για πολύ σημαντικές θέσεις ευθύνης, ώστε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο πρότυπο, που θα λειτουργεί άρτια και με πλήρη διαφάνεια, ανέφερε ο κ. Μοσχολιός.

Τέλος, επεσήμανε ότι όλοι μας κρινόμαστε καθημερινά από τους δημότες οι οποίοι από τους πρώτους μήνες περιμένουν να δουν τα θετικά αποτελέσματα της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης.

Αναλυτικά οι εννέα Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους έχουν ως εξής:

Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αντιδήμαρχος Κατσαρή Κωνσταντούλα,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας στ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν. 3852/2010)

Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Αντιδήμαρχος Λαδάς Θεόδωρος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (πλην Τμήματος Κοινωνικής και Πολιτιστικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας), καθώς και σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Αντιδήμαρχος Σερπάνου Μαργαρίτα,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας ε Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ. 3Β του Ν. 3852/2010)

Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
Αντιδήμαρχος Τσούκαλος Ευστάθιος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Μελετών – Σχεδίου Πόλης – Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών. 

Αντιδημαρχία Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων. 
Αντιδήμαρχος Ράπτης Ευθύμιος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Απασχόλησης, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών - Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης.
Αντιδήμαρχος Σφυρής Βλάσιος, 
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Αντιδημαρχία ΚΕΠ και Δημοτικής Αστυνομίας.
Αντιδήμαρχος Κούρος Αντώνιος,

με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Αντιδημαρχία Γεωργικής Ανάπτυξης
Αντιδήμαρχος Τζαμαλής Παναγιώτης,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των Αγροτικών – Κτηνοτροφικών και Αλιευτικών θεμάτων. (Άρθρο 94, παρ. 5 του Ν. 3852/2010)

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας.
Αντιδήμαρχος Θεοδωρόπουλος Νίκος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων (πλην του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων), καθώς και επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.
Η θητεία των Αντιδημάρχων είναι διετής και ολοκληρώνεται 
την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι «εντεταλμένοι» δημοτικοί σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

acarnania.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...