Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

«Περαίωση» και για χρέη προς δήμους

Πάνω από 1,8 δισ. ευρώ θα αναζητήσουν οι δήμοι από τους οφειλέτες τους, μετά την τροπολογία την οποία κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης, στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που συζητείται ήδη στη Βουλή και δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς τους ΟΤΑ.

Η ρύθμιση, για πρώτη φορά, αφορά όχι το σύνολο των οφειλετών αδιακρίτως, αλλά αποκλειστικά εκείνους, οι οποίοι ιδίως λόγω της κρίσης δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων τους προς τους δήμους.

Δεν επωφελούνται δηλ. οι «εκ συστήματος» κακοπληρωτές που δεν κατέβαλαν ούτε καν ένα εύλογο μέρος των οφειλών τους. Παράλληλα, δεν επιφέρει ούτε και τη διαγραφή του συνόλου των προστίμων, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν εξισώνεται ο συνεπής στις υποχρεώσεις του πολίτης με τον ασυνεπή.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση αυτή έρχεται μετά και την απόφαση της κυβέρνησης ότι για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται πλέον η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων και με τους ΟΤΑ.

Οι πολίτες με τη ρύθμιση μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές είτε εφάπαξ είτε με ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Στην πρώτη περίπτωση, της εφάπαξ καταβολής, οι υπόχρεοι εκτός από την βασική οφειλή καταβάλλουν το 15% του ποσού που αντιστοιχεί στα πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Στην περίπτωση της καταβολής με δόσεις η καταβολή των προστίμων και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται στο 30% του συνολικού ποσού.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτηση του υπόχρεου η οποία πρέπει να υποβληθεί στον δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που εκδίδεται η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη ρύθμιση των χρεών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου περί του ύψους και του είδους της οφειλής η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του, καθώς και καταβολή ποσοστού της ρυθμιζόμενης οφειλής το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής. Εάν δεν καταβληθούν δύο δόσεις ή η τελευταία δόση εντός δύο μηνών από την λήξη της, ο υπόχρεος χάνει το ευεργέτημα και αναβιώνει η οφειλή όπως αυτή ήταν διαμορφωμένη προ της ρύθμισης.

Στις οφειλές, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν περιλαμβάνονται τα μισθώματα, οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις ή εκκρεμούν γι΄ αυτές προσφυγές στα δικαστήρια έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση καθώς και οφειλές για τις οποίες έχει αποφανθεί η αρμόδια φορολογική επιτροπή και έχουν επικυρωθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Οι οφειλέτες μπορούν να προμηθεύονται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβάλλουν το 50% της αρχικής οφειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...