Τρίτη 17 Μαΐου 2011

64 θέσεις προσωπικού στο Δήμο Ιωαννίνων

Την πρόσληψη 64 εποχικών υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Ιωαννίνων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση οκτώ μηνών.Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Μαΐου.Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 49
ΥΕ Εργατών κήπων 15
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα στο πρόσωπό τους βάσει των διατάξεων της παρ. 1 άρθρο 206 του ν. 3584/07, δηλ. ότι ο υποψήφιος δεν έχει το κώλυμα της υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού ) μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών (Διεύθυνση: Αβέρωφ 21Γ, τηλέφωνο: 2651064107

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...