Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Τα 16 σημεία αξιολόγησης των δομών των Δήμων


Στα «χέρια» του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται η Πρόταση «16 σημείων» των Ομάδων Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης Δομών των Ο.Τ.Α., βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί... η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα,

1) Συγχώνευση δύο ή περισσότερων Μονάδων που ασκούν συναφείς δραστηριότητες.

2) Κατάργηση μιας Μονάδας που λειτουργεί εκτός δήμου με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ή Δημοτικής Επιχείρησης και μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε Μονάδα εντός δήμου ή και το αντίθετο, δηλαδή κατάργηση Οργανικής Μονάδας Δήμου και μεταφορά αρμοδιοτήτων της σε οργάνωση δομής, εκτός δήμου.

3) Επιλογή Υπηρεσιών που υλοποιούν βασικές πολιτικές Δήμου, στελέχωση και ενίσχυσή τους με προσωπικό και αντίστοιχα κατάργηση ή μείωση Μονάδων που δεν ασκούν βασικές πολιτικές και μεταφορά του προσωπικού στις πρώτες.

4) Εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού.

5) Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, ώστε να αντεπεξέλθει σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.

6) Άρση όλων των αποσπάσεων και επιστροφή των αποσπασμένων στους δήμους.

7) Συγχώνευση Οργανικών Μονάδων, προκειμένου να επιτευχθούν «οικονομίες κλίμακος».

8) Περιορισμός θέσεων συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

9) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας.

10) Αξιοποίηση εργαλείων διοίκησης ολικής ποιότητας - τακτική αξιολόγηση, βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης.

11) Εφαρμογή συστημάτων διοίκησης, μέσω στόχων και διοίκησης απόδοσης.

12) Συστέγαση των Υπηρεσιών των δήμων σε ένα - ενιαίο κτήριο.

13) Συνέργειες μεταξύ των Δομών του Δήμου για συμπληρωματική παροχή υπηρεσιών.

14) Δημιουργία πιο ευέλικτων Δομών, με αξιοποίηση ομάδων εργασίας από διαφορετικές Διευθύνσεις.

15) Συνεργασία με άλλους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.

16) Δημιουργία δικτύων πολιτικής.
epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...