Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Ο «Καλλικράτης» κάνει τα πρώτα του βήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιών δήμων και περιφερειών, τα νέα όργανα διοίκησης καθώς και η οικονομική διαχείριση των νέων αυτοδιοικητικών αρχών περιγράφονται αναλυτικά στον «Οδικό Χάρτη Αμεσων Ενεργειών» για τον Καλλικράτη που συνέταξε το υπουργείο Εσωτερικών με τη συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Ο «οδικός χάρτης» περιγράφει βήμα προς βήμα και με ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι νέες αιρετές διοικήσεις των «καλλικράτειων» δήμων και περιφερειών από την 1-1-2011 μέχρι και τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Για την «εκπαίδευση» των αιρετών στη νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα, το υπουργείο διοργανώνει ενημερωτικές διημερίδες σε όλη την επικράτεια οι οποίες ξεκίνησαν από χτες στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα ολοκληρωθούν στις 8 Δεκεμβρίου στη Λάρισα στις οποίες δίνει τη δυνατότητα σε 71 περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες και σε 325 δημάρχους να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους με στελέχη του υπουργείου και αρμόδιους επιστήμονες.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει την άμεση λειτουργία των νέων οργάνων διοίκησης των δήμων εντός του πρώτου τριμήνου του 2011. Συγκεκριμένα μέχρι τις 9 Ιανουαρίου θα αναδειχτεί από το δημοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 η νεοσυσταθείσα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που θα λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο.

Αντίστοιχα μέχρι και το τέλος Μαρτίου θα συγκροτηθεί και το Συμβούλιο Ενταξης Μεταναστών και θα εκλεγεί ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.Το δημοτικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να καταρτίσει κανονισμό πληροφόρησης των πολιτών και μέχρι το τέλος Μαρτίου να έχει συντάξει τη Χάρτα δικαιωμάτων του δημότη.

Οι νέες υπηρεσίες που έχουν μεταφερθεί στους δήμους από τις νομαρχίες (π.χ. Πολεοδομίες) θα πρέπει να έχουν στεγαστεί σε γραφεία και να λειτουργήσουν άμεσα από 1-1-2011. Παράλληλα μέχρι τις 3 Ιανουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων των δήμων.Εντός του πρώτου τριμήνου θα πρέπει να έχει ψηφιστεί το Τεχνικό Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του δήμου για το 2011, ο ετήσιος προϋπολογισμός ενώ παράλληλα θα ξεκινούν οι διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου. Μέσα στους δύο πρώτους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και η συγχώνευση ΝΠΔΔ καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων.

Μητροπολιτικές επιτροπές
Στις περιφέρειες εκτός των οργάνων που προβλέπει ο Καλλικράτης, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θα εκλεγούν, μέσα στον Ιανουάριο του 2011, οι συντονιστικές μητροπολιτικές επιτροπές των τεσσάρων τομέων μητροπολιτικής αρμοδιότητας της Αττικής καθώς και του Μητροπολιτικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν σύμφωνα με τον Καλλικράτη το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό. Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται όχι μόνον η κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και η συμμετοχή στην όλη διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι νέες αρμοδιότητες των δήμων...
-Εκδοση οικοδομικών αδειών και εντοπισμένες πολεοδομικές εφαρμογές.
-Το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν την κοινωνική πρόνοια.
-Η έκδοση σειράς επαγγελματικών αδειών.
-Αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων, διασφάλισης συγκοινωνιακών υποδομών.
-Ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα της γεωργίας.
-Ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα της κτηνοτροφίας.
-Εποπτεία της διά βίου μάθησης.
-Ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

...και οι αρμοδιό τητες της αυτο διοικού μενης Περιφέρειας
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό. Η κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.Οι αρμοδιότητες των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).Τομέας έργων: απονέμονται αρμοδιότητες που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση οδών.Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχα-νολογικών και λιμενικών έργων, η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, η αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας.Αρμοδιότητες σχετικές με την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΓΟΕΒ).Θέματα κατάρτισης, εποπτεία δημόσιων ΙΕΚ και λειτουργική υποστήριξη.Τοσύνολο των αρμοδιοτήτων για τη λειτουρ - γία και εποπτεία των Αθλητικών Κέντρων Περιφερειακού Χαρακτήρα.

Τα φαβορί
7 τοπικές διοικήσεις θα εποπτεύουν

Από 1-1-2011 θεσμοθετούνται για πρώτη φορά με τον «Καλλικράτη» οι 7 νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες είναι:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα.
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα.
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα.
Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.
Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
Μακεδονίας - Θράκης, με τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Οι γενικοί γραμματείς των 7 αποκεντρωμένων διοικήσεων θα διοριστούν από την κυβέρνηση και θα αναλάβουν κατ' αρχήν τον συντονισμό του περιφερειακού σχεδιασμού, αλλά και του ΕΣΠΑ μέχρι να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στις αιρετές Περιφέρειες, τον Ιούνιο του 2011. Ηδη συζητούνται για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις τα ονόματα των νυν περιφερειαρχών Θ. Καρούντζου (Κρήτης), Φ. Χατζημιχάλη(Πελοποννήσου), Η. Λιακόπουλου (Αττικής) και Κατερίνας Διαμαντοπούλου(Στερεάς Ελλάδας).ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...